SIEDZIBA GŁÓWNA

Siedziba firmy została zaprojektowana przez architekta Guido Canali, który otrzymał Honorowe Wyróżnienie w konkursie o Złoty Medal dla Architektury Włoskiej przyznawany przez Triennale w Mediolanie w 2006 roku. 13. Międzynarodowa Wystawa Architektury Biennale w Wenecji 2012 gościła ten projekt w Pawilonie Włoskim jako architektoniczny przykład doskonałości Made in Italy dla struktury, która jest uważna na poetykę terytorium, życie ludzi i zrównoważenie środowiskowe.

Smeg z kolei otrzymał w 2007 roku nagrodę Domotica za swoją siedzibę, uznaną za jedną z najbardziej innowacyjnych we Włoszech za inteligentne zarządzanie konsumpcją i przykład zrównoważonego rozwoju, a w 2008 roku nagrodę Dedalo e Minosse za architekturę.

Siedziba główna Smeg reinterpretuje stare wiejskie zabudowy Doliny Dolnego Padu w nowoczesnym kluczu, świadcząc o dbałości o poszanowanie terytorium, na którym się znajduje.

Uznana za jedną z najbardziej innowacyjnych we Włoszech ze względu na inteligentne zarządzanie konsumpcją i przykład zrównoważonego rozwoju, stanowi przestrzeń o absolutnym rygorze, zharmonizowaną przez tereny zielone i stawy, funkcjonalną w celu zapewnienia maksymalnego komfortu życia.
Oprócz części biurowej, fabryki zostały zaprojektowane według zintegrowanego systemu, który maksymalizuje koszty i zasoby,  Są wyposażone w najnowsze technologie automatyki domowej oraz wysoce wydajne systemy bezpieczeństwa, dystrybucji i obsługi.

Smeg headquarters

Odpowiedzialne projektowanie

Smeg projektuje swoje urządzenia gospodarstwa domowego - piekarniki, płyty grzewcze, ekspresy do kawy, kuchnie, zmywarki, pralki, pralko-suszarki, okapy, zlewozmywaki, lodówki i zamrażarki - nadając ważną rolę integracji wymogów środowiskowych.

Maksymalną uwagę zwraca się na wykorzystanie materiałów, takich jak stal, szkło, aluminium i mosiądz, które dzięki starannej segregacji odpadów łatwo poddają się recyklingowi.

W celu poprawy śladu ekologicznego swoich produktów, oprócz skrupulatnego przestrzegania wskazań dyrektyw europejskich, RoHs i REACH, oraz utrzymywania się w granicach minimalnych wartości prawnych, Smeg przyjął wewnętrzne regulacje, które jeszcze bardziej rozszerzają ograniczenia dotyczące stosowania substancji uznanych za potencjalnie szkodliwe.

RoHS
Dyrektywa RoHS nakłada ścisłe ograniczenia na stosowanie niebezpiecznych materiałów i substancji, takich jak ołów, kadm, rtęć, sześciowartościowy chrom VI, polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowane etery difenylowe (PBDE).

REACH
System REACH to rozporządzenie dotyczące zarządzania chemikaliami, którego regulacja ma zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Smeg headquarters

Zrównoważona produkcja

Cały łańcuch dostaw Smeg kieruje się kryteriami zrównoważonego rozwoju, począwszy od wyboru dostawców z przyjaznymi dla środowiska, certyfikowanymi wytycznymi w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, dalej poprzez jak największe wykorzystanie opakowań nadających się do recyklingu, aż do wyboru, gdy jest to wykonalne, alternatywnych środków transportu w stosunku do transportu drogowego.

Firma, która zawsze była świadoma ekologicznie, w ciągu ostatnich 10 lat wdrożyła spadek emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zrzutów o prawie 30% oraz znaczne zmniejszenie zużycia wody o 40% w stosunku do produkcji, a także ograniczenie zużycia materiałów, zwłaszcza opakowań.  

Smeg wykazał się również intensywnym zaangażowaniem w dalekowzroczną gospodarkę odpadami. Wyprodukowane odpady zostały zredukowane, zarówno pod względem ilości, jak i niebezpieczeństwa, a selektywna zbiórka resztek materiałów do ponownego wykorzystania lub recyklingu została zwiększona o 20%.
Ekologia dla Smeg oznacza nie tylko produkcję urządzeń o niskim wpływie na środowisko, ale również przestrzeganie procesu produkcyjnego, który odzwierciedla, a nawet poprawia, istniejące standardy w dziedzinie ochrony środowiska: działalność przemysłowa, która jest bardziej uciążliwa, ale uważana za absolutny priorytet.

PRODUKTY ECOFRIENDLY

W profesjonalnych urządzeniach Smeg FoodService najlepsza wydajność idzie w parze z niskim zużyciem, z naciskiem na maksymalną wydajność w klasach energetycznych, dla ścisłego poszanowania środowiska, w którym żyjemy i dla lepszej jakości życia.