INSTRUKCJE OBSŁUGI

Instrukcja obsługi jest dostarczana wraz z zakupionym urządzeniem. W przypadku utraty książeczki można ją pobrać za pośrednictwem poniższego linku, wpisując kod urządzenia znajdujący się na dołączonej do niego etykiecie.
Instrukcja obsługi dostępna jest w formacie PDF. Do odczytania tego formatu wymagany jest program Acrobat Reader.

W przypadku zagubienia można pobbrać instrukcję obsługi wykonując poniższe kroki:

  1. wprowadzić kod urządzenia (znajduje się na etykiecie umieszczonej na urządzeniu, poniżej przykład);
  2. wybrać język;
  3. nacisnąć „szukaj";
  4. po wyświetleniu dokumentu należy kliknąć na ikonę pobierania.

Przykład etykiety wyszukiwania kodu urządzenia:

Brak instrukcji