Professionella diskmaskiner

Smegs professionella diskmaskiner är resultatet av över 40 års erfarenhet av design och tillverkning av diskmaskiner i Italien. Diskmaskinerna kännetecknas av en högteknologisk diskteknik som minskar förbrukningen samtidigt som den garanterar högsta kvalitet och hygien. Produkterna har en elegant design och passar perfekt för barer, restauranger och offentliga platser eftersom de är både tysta och effektiva.

Serien Topline

De professionella diskmaskinerna i Topline-serien är italienskt designade för att möta de mest krävande kundernas behov av diskprestanda, energieffektivitet och användarvänlighet. Samtliga modeller är utrustade med en touchpanel med ikoner och HTR-sköljsystem. De finns också tillgängliga i varianter med inbyggd vattenavhärdare och automatisk regenerering.

Upptäck mer

Serien Easyline

De professionella diskmaskinerna i serien Easyline från Smeg är utrustade med flera funktioner som gör dem tillförlitliga och användarvänliga för krävande diskningsbehov. Maskinerna har en struktur med dubbel vägg, avloppspump och peristaltiska doseringsanordningar för diskmedel och spolglans som redan är installerade.

Upptäck mer

Serien Ecoline

Det nya professionella diskmaskinssortimentet i Ecoline-serien, med enkel vägg och elektronisk styrning, kombinerar kvalitet, enkelhet och fullständig utrustning. Maskinerna har egenskaper som diskrum med formgjuten botten, sköljpump och doseringsenhet för diskmedel, vilket gör dem perfekta för barer och restauranger.

Upptäck mer

Acqua Pulita

De nya diskmaskinerna med dubbelt korgsystem och disksystemet Acqua Pulita gör det möjligt att diska blandad och varierande disk samtidigt, vilket garanterar utmärkta resultat för alla typer av diskgods. Dessa maskiner är särskilt flexibla och passar för många olika användare såsom B&B, kontor, äldreboenden eller förskolor.

Upptäck mer

Ansvarsfull utformning

Smeg designar hela sitt sortiment av professionell utrustning med stor hänsyn till miljön. Material som är enkla att återvinna prioriteras genom noggrann avfallssortering. Smeg följer också noga de europeiska direktiven RoHs och REACH för att minska miljöpåverkan från deras produkter, och ligger långt under de minimikrav som fastställts av lagstiftningen. 

RoHS

RoHS (Restriction of Hazardous Substances). RoHS-direktivet begränsar strikt användningen av farliga material och ämnen, som bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom VI, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE).

Reach

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). REACH-systemet är en förordning om hantering av kemikalier, vars reglering syftar till att försäkra en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.