Garantins varaktighet:
Smeg erbjuder en garanti på 1 år för alla vitvaror från installationsdatumet som anges i formuläret här. Kunden måste fylla i och skicka in formuläret här inom 10 dagar från installationen. Om formuläret inte fylls i och skickas in inom 10 dagar gäller garantin från inköpsdatumet enligt Smegs faktura. Garantin täcker ursprungliga fabrikationsfel och måste fastställas av en auktoriserad servicefirma. Om en servicefirma inte godkänner fel, skador eller liknande så betalas serviceärendet av kunden. Detta inkluderar situationer där servicefirman inte kan hitta några fel, felaktig installation av produkten, felaktig hantering eller bristande underhåll och rengöring. Om produkten är inköpt i Sverige har kunden alltid rätt till reklamationsrätt enligt konsumentköplagen

Ansvar:
Smeg tar inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå direkt eller indirekt på personer, objekt eller husdjur på grund av att användaren inte följer alla anvisningar som anges i bruksanvisningen som följer med produkten. Detta inkluderar särskilda varningar om installation, användning och underhåll av produkten.

Undantag:

  • Åtgärder av fel som har orsakats på grund av användning som är olämplig, oaktsam eller försumlig, felaktig användning, underlåtenhet att följa instruktionerna för apparatens funktion, reparationer som har utförts med icke-originalreservdelar, som har utförts av obehörig teknisk personal, manipulation och/eller skador som har uppstått under transporten (t.ex. stötskador, repor), det vill säga under omständigheter som inte kan hänföras till fabriksfel på apparaten;
  • Åtgärder som gäller installationen, anslutning till strömförsörjnings- och avloppssystem, förberedelse av apparaten till användningsvillkoren, justering av diskmedel, spolglans, återställningsåtgärder och/eller rengöring av produkten på grund av kalkförekomst, såväl som rutinunderhåll och extraordinärt underhåll som anges i bruksanvisningen som följer med produkten och som utgör en integrerad del av köpekontraktet;
  • Alla produktens yttre delar på vilka användaren kan inverka direkt under användningen och/eller underhåll eller förbrukningsdelar eller som utsätts för slitage under normal användning (som exempelvis plåtar, galler, korgar, bestickkorgar, packningar, lampor, vred o.s.v., denna uppräkning är vägledande och inte uttömmande), löstagbara delar, delar av glas, plast, gummi och emaljerade delar, externa slangar, tillbehör och förbrukningsmaterial, såvida det inte kan bevisas att det handlar om tillverkningsfel;
  • Uppkomst av rost och fläckar på stål, orsakad av användning av olämpliga rengöringsmedel;
  • Försäljning av en professionell produkt till konsumenter. I detta fall övergår det juridiska ansvaret helt till försäljaren med undantag för alla former av regressrätt mot Smeg.
Kataloger

Ladda ner kataloger för att utforska Smeg professionella Foodservice produkter.

Läs mer
Bruksanvisningar

Ladda ner bruksanvisningar för Smeg Foodservice professionella produkter.

Läs mer