Med stor teknisk kompetens inom design och tillverkning av produkter är det möjligt att skapa innovativa lösningar som ger maximal komfort på arbetsplatsen och utmärkta resultat.

H.T.R. Sköljsystem

H.T.R. - High Temperature Rinse - är ett sköljsystem som finns tillgängligt på vissa modeller och som garanterar kontroll av både tryck och temperatur på sköljvattnet. Sköljpumpen håller vattenflödet konstant oavsett vattenledningstryck, vilket garanterar effektiv sköljning och snabb torkning när korgen dras ut. Detta ger användaren maximal komfort och resultatet blir utmärkt.

Energiåtervinning – S.H.R.+

Systemet S.H.R.+ (Steam Heat Recovery) återvinner den ånga som genereras under disk- och sköljprocesserna och kondenserar den på insidan av maskinens baksida. Ångan omvandlas sedan till varmt vatten som används för att fylla på vattentanken. Med detta system kan energiförbrukningen sänkas med upp till 30 % samtidigt som ångutsläpp undviks när huven öppnas vid cykelns slut.

Tystgående

TOPLINE-modellernas struktur med dubbel vägg ger en effektiv isolering mot både ljud och värme från diskmaskinsutrymmet. Tillsammans med en hydraulisk krets som är optimerad för att minska turbulensen i vattenflödet, är TOPLINE-modellerna de mest tystgående i sin kategori med bara 53 dB (A).

Säkerhet

Maskinens struktur är noggrant utformad för att garantera optimalt skydd mot vattenstänk. Den har klassificerats enligt skyddsgraden IPX4 och uppfyller kraven enligt standarden CEI EN 60529. Dessutom uppfyller alla maskiners konstruktion de strängaste säkerhetsstandarderna.

Cycle Clean

Med Cycle Clean kan du kombinera det valda diskprogrammet med en fullständig byte av vattnet i diskmaskinen. På detta sätt använder diskmaskinen alltid rent vatten för varje diskcykel eftersom vattnet i maskinen töms helt och sedan fylls på igen. Denna funktion är särskilt lämplig för situationer där diskgodset är extra smutsigt eller där höga hygienkrav måste uppfyllas.

Filtreringssystem

Det är viktigt med ett bra filtreringssystem i en diskmaskin för att behålla och avlägsna smutsen, vilket leder till minskad förbrukning av diskmedel och vatten. Det patenterade filtreringssystemet P.D.S.+ (Partial Drain System) har ett nytt mikrofilter med tre ökande filtreringsnivåer och en ökad filterarea på 45 %.