Professionella Blast Chillers

Blast Chiller är utvecklade för att bibehålla matens kvalitet i en säker miljö under en längre tid. Genom att snabbt kyla ner eller frysa alla typer av maträtter, kan tillväxten av bakterier undvikas, samtidigt som hållbarheten för livsmedlen förlängs och smak, näringsämnen och textur bevaras.

BC5T2

Blast Chiller, Elektronisk, On/off lampa: Ja
Läs mer

BC5T2P

Blast Chiller, Elektronisk, On/off lampa: 5 plåtar EN 600 x 400
Läs mer

BC5T2CC

Blast Chiller, Elektronisk, On/off lampa: Ja
Läs mer

BC5T1

Blast Chiller, Elektronisk, On/off lampa: 5 plåtar GN1/1
Läs mer

Fördelar med Blast Chillers

  • Opåverkad kvalitet och hälsosam mat
  • Förlängd hållbarhet
  • Respekt för råvaran, utan svinn
  • Minskad matkostnad
  • Optimerad tidsåtgång
  • Mer omfattande meny
  • Snabb service

Snabb temperatursänkning

Den snabba nedkylningen sänker temperaturen i matens kärna från 90°C till 3°C på högst 90 minuter. Eftersom den snabbt passerar det temperaturområde där bakterier trivs som bäst, mellan 10 och 65°C, påverkas inte livsmedelssäkerheten. Detta gör det möjligt att förvara maten upp till åtta dagar samtidigt som dess smak, näringsinnehåll och textur bevaras.

Snabb nerfrysning

Traditionell nedfrysning omvandlar vätskan i livsmedel till makrokristaller som förändrar den ursprungliga kvaliteten på livsmedlet. Med snabb nedfrysning sänks temperaturen i produktens kärna från 90 °C till -18 °C på högst 240 minuter. Eftersom frysningstemperaturen uppnås så snabbt bildas inte mikrokristaller som kan skada produkten. 

Bevara kvaliteten

Tack vare denna funktion går livsmedlen igenom en snabb nedkylning efter tillagningen, vilket saktar ner bakterietillväxten och förhindrar att maten förändras. Samtidigt säkerställs att dess organoleptiska egenskaper bevaras.